TOTALENTREPRENØR

– Kontor- og næringsbygg
– Rehabilitering
Råbygg

Vi bygger funksjonelt, rasjonelt og enkelt med 50-100 års perspektiv.

Velkommen til

Helt siden starten har Totalentreprenør Lothe utviklet bærekraftige og energieffektive bygg med 50-100 års perspektiv.

Vi jobber primært i Rogaland, fra Dalane i sør til Ryfylke i nord, og benytter kortreiste råvarer, lokal arbeidskraft og kompetanse i alle våre prosjekter.

Totalentreprenør Lothe – en trygg og solid samarbeidspartner!

 

Ulike behov – unike løsinger

Kontor og næringsbygg

Totalentreprenør Lothe har lang erfaring med utbygging av næringsbygg. Vi har erfaring med alt fra kombinasjonsbygg og handel til idrettshall og tilbygg.

Rehabilitering

Rehabilitering av bygg er ofte den mest bærekraftige måten å sikre byggets levetid i fremtiden. Våre ansatte har tidligere erfaring fra flere rehabiliteringsjobber.

Råbygg

Dersom du har behov for et bygg fritt for innredning, kan vi levere tette råbygg med best mulig bærekonstruksjon tilpasset dine behov.

Totalentrepriser har vært et spesialfelt helt siden starten,
noe som er en forsikring for kundene våre.

års erfaring

mill. årlig omsetning

oppførte bygg

Utvalgte prosjekter

Fokus på ombygging og drift i hele byggets levetid.