X

Løsninger

Med liten organisasjon og stor gjennomføringsevne jobber vi fokusert for å ha kort vei fra ord til handling.

Funksjonelt

Vi har fokus på god logistikk og evne til rehabilitering fra første eier/leietaker og i hele byggets levetid.

Rasjonelt

Tid på byggeplass, bruk av standard løsninger. Kort vei fra idé til handling med god evne til justering underveis.

Enkelt

Valg av miljøvennlige materialer og løsninger. Kortreist produksjon. Modulbasert bygging, gjentaking av materialer.

Eksempel på gode løsninger

Mingleområde i trapperom, 3. etasje.

Fleksibelt kombibygg i 3 etasjer, kontorer tilknyttet hall.

Gjennomtenkt løsning for inngangsparti. Resepsjon i 2. etasje.