X

HMS i Lothe Solutions

  • Lothe Solutions skal drive sin virksomhet på en slik måte at vi unngår skader på personell, materiell og det ytre miljø.
  • Vi jobber for et godt arbeidsmiljø der ansatte tar ansvar, viser engasjement og føler trivsel og trygghet.
  • Lothe Solutions skal til enhver tid oppfylle gjeldende krav som er etablert av myndigheter.

Vi stiller samme HMS-krav til våre underentreprenører og leverandører som til oss selv.

For å sikre HMS-arbeidet og for å ikke komme i rollekonflikt, samarbeider Lothe Solutions med Sigmund Håland RK.